Hakkımda
Hakkımda
Tıp Eğitimi:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1993-99
Genel Cerrahi Asistanlığı:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1999-2005
Genel Cerrahi Uzmanlığı:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı 2005-11
Öğretim Üyeliği (Doçent):
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı 2011-19
Öğretim Üyeliği (Profesör):
Trakya Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilimdalı 2020

Endokrin Cerrahi

Bir hastanın Endrokin Cerrahi tedavisi; hastanın hastaneye başvurduğu andan taburcu olacağı ana kadar olan süreci kapsar. Cerrahi tedavi planlanırken iki temel parametre esas alınır. Bunlar “yaşam süresi” ve “yaşam kalitesi” dir. Yapılan tedavi hastanın yaşam süresine katkı sağlarken yaşam kalitesinde bir kayba yol açmamalı ve hastalık sebebiyle ortaya çıkan kalite kaybını ortadan kaldırmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde; hasta “hastaneye başvurduğu anda bulunmayan” yeni şikayetler edinmemeli, fonksiyonel ve estetik sonuçlar hasta ve hekim açısından tatmin edici olmalıdır.
Bahsedilen sonuçları elde etmenin temel koşulu; ameliyat öncesi değerlendirmenin iyi yapılması, hastanın nasıl bir ameliyata ihtiyacı olduğunun iyi saptanması, ameliyatın bilgi ve özenle yapılması, ameliyat sonrası bakım ve tamamlayıcı tedavilerin iyi planlanması gibi süreçlerin eksiksiz gerçekleştirilmesidir.
Bir hasta için; farklı uzmanlık dallarından değerlendirme ve görüş almak, ortak bir yol haritası belirlemek, risk değerlendirmesi yaparak olası riskleri ortadan kaldırmak ya da en düşük düzeye indirmek için gerekli tedbirleri almak başarılı bir ameliyat için zorunludur.
Tüm şartlar yerine getirildikten sonra ameliyat sürecinin başarıyla yönetilmesinde herkesin ihtiyacı olan enerjiyi hasta ve hekim arasında kurulan “iyi niyet” ve “güven” ilişkisi sağlar.