Tiroid Nodülleri

Tiroid nodülü nedir?

Tiroid nodülü tiroid dokusu içindeki tiroid hücrelerinin ayrı bir grup oluşturarak çevre dokudan farklı olarak büyümesidir. Tiroid nodüllerinin birçoğu benign(kanser dışı) olmasına rağmen küçük bir kısmı tiroid kanseri içerebilir. Bu olasılık yüzünden tiroid nodül araştırmasındaki amaç potansiyel tiroid kanserini yakalamak üzerinedir.

1 — Bulgular

Tiroid nodülündeki semptomlar nelerdir?
Tiroid nodüllerinin çoğu semptom vermez. Genellikle doktorunuz rutin tetkikleriniz sırasında fark eder, ya da boynunuzda bir şişlik olduğu fark edersiniz. Eğer tiroiddeki nodül vücudun ihtiyacından daha fazla tiroid hormonu salgılayan hücrelerden oluşuyorsa hasta hipertiroidi bulgularından şikayet edecektir.Tiroid nodülü olan hastaların bazılarının boyun, çene ya da kulakta ağrı şikayetleri olur. Nodül yeterince büyükse yutma güçlüğü, nefes borusuna yaptığı basıdan dolayı da nefes darlığı ya da boğazda gıcıklanmaya sebep olabilir. Nadiren, ses tellerine giden sinirlere bası yaparsa seste kalınlaşmaya sebep olabilir.

2 — Sebepler

Tiroid nodülün sebepleri nelerdir?
Tiroid nodülü en sık görülen endokrin hastalıklardan biridir. Tiroid nodülünün en sık sebebi tiroid kanseri olmasına rağmen, tiroid nodüllerinin ancak %10-15 inde tiroid kanseri görülür.Bu da tiroid nodüllerinin %90’a yakınının benign(kanser riski içermeyen) karakterde olduğunu gösterir. Benign tiroid nodüllerinin en sık görülen tipleri kolloid nodüller ve foliküler neoplazmlardır. Tiroid nodülü vücudun ihtiyacından bağımsız olarak tiroid hormonu üretiyorsa buna otonom nodül denir ve ileride hipertiroidiye sebep olabilir. Nodül eğer sıvı ya da kanla doluysa buna kistik nodül denir.
Benign tiroid nodüllerinin sebepleri bilinmemektedir. Hipotiroidizmi olan bir hastanın da aynı zamanda nodülleri olabilir, sıklıkla Hashimoto hastalığı tanısı konduysa(bkz. Hipotiroidizm broşürü). Bazen iyot alımındaki yetersizlik de tiroid bezinde nodül oluşumuna sebep olabilir. Bazı otonom nodüllerde büyümesine sebep olan genetik bozukluklar mevcuttur.

3 — Tanı

Tiroid nodülüne nasıl tanı konur?
Tiroid nodüllerinin çoğu bulgu vermediğinden dolayı tanı çoğunlukla rutin tetkikler sırasında ya da başka bir hastalık(soğuk algınlığı, grip) nedeniyle tetkik edilirken ortaya çıkar. Tiroid bezinizde şişlik fark edildiği zaman doktorunuz bunun tek başına mı, yoksa daha sık görülen hipertiroidi ya da hipotiroidi gibi bir durumla beraber mi olduğunu saptayacaktır. Doktorunuz tiroid bezinizin tamamen büyüyüp büyümediği, tek nodül ya da birden fazla şişlik veya nodül olup olmadığı açısından muayene eder. Öncelikli olarak yapılacak laboratuar testleri, tiroid dokusunun normal çalışıp çalışmadığını gösterecek olan, kandaki tiroid hormonu(tiroksin,T4) ve tiroid stimülan hormonunu(TSH) içerir. Tiroid nodülü olan çoğu hasta normal tiroid fonksiyon testlerine sahiptir.
Tiroid nodülünün kanserli olup olmadığı tek başına fizik muayene ve kan tetkikleriyle nadiren ortaya konabildiği için çoğunlukla ince iğne aspirasyon biyopsisi ve/veya ultrason gibi ileri tetkikler gerekebilir.
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi:
Tiroid nodülünün ince iğne aspirasyon biyopsisi kulağa korkutucu gelebilir fakat kullanılan iğne çok küçüktür ve lokal anestezi kullanılır. Hiçbir özel hazırlık gerekmez(işlemden önce belli bir süre aç kalma gerekliliği gibi), ve hastalar çoğunlukla hiçbir şikayetleri olmadan, işlemden hemen sonra ev ya da işlerine geri dönebilirler. İnce iğne biyopsisinde doktorunuz tiroid hücrelerini almak için çok ince bir iğne kullanır. Tiroid bezinizde muhtemel bir tümör varlığını en iyi şekilde ortaya koymak için doktorunuz rutin bir işlem olarak tiroid bezinizden birkaç adet parça alacaktır. Daha sonra bu hücreler bir patolog tarafından mikroskop altında incelenecektir.
İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucu genellikle aşağıdaki bulgulardan birini içerir:
1 — Nodül benigndir(kanser riski içermeyen). Bu sonuç biyopsilerin %50-%60 'ında saptanır ve genellikle kolloid nodülü içerir. Biyopsi benign geldiğinde bunun kansere dönüşme riski %3’ün de altındadır, hatta ileri bir merkezdeki patologlar tarafından incelendiğinde risk bunun çak daha altına düşer. Genellikle bu nodüllerin alınması gerekmez ama özellikle boyutunda büyüme olursa ileride tekrar biyopsi alınması gerekebilir.
2 — Nodül maligndir(kanser riski taşıyan). Bu sonuç biyopsilerin %5’inde alınır ve sıklıkla tiroid bezinde en sık görülen kanser olan papiller kanser saptanır. Bu nodüllerin hepsi, tercihen uzman bir tiroid cerrahı tarafından, ameliyatla çıkarılmalıdır.
3 — Nodül şüphelidir. Bu sonuç biyopsilerin yaklaşık %10’unda saptanır ve foliküler adenom(kanser riski yoktur) ya da foliküler kanseri içerir. Sıklıkla doktorunuz hangi nodülün çıkarılması gerektiğini saptamak için tiroid sintigrafisi yaptırmak isteyecektir.
4 — Biyopsi tanı koydurucu değildir ya da yetersizdir. Bu sonuç biyosilerin yaklaşık%20’sinde saptanır ve tiroid bezinden tanı için yeterli sayıda hücre alınmadığında saptanır. Bu sonuçla, nodül kistik olduğunda sık karşılaşılır. Doktorunuzun klinik değerlendirmesine göre bu nodüller ameliyatla alınabilir veya yeni bir ince iğne aspirasyon biyopsisiyle değerlendirilebilir.
Tiroid Sintigrafisi
Tiroid sintigrafisinde, tiroid bezinin görüntülenmesi için çok az miktarda radyoaktif madde, sıklıkla radyoaktif iyot, kullanılır. Kanserli tiroid dokusunun normal tiroid dokusu kadar kolay radyoaktif iyot almamasından dolayı, bu test tiroid bezindeki nodülün kanser içerip içermediğini saptamak için kullanılır. Tiroid sintigrafisi eğer ilk etapta yapılmışsa, tiroid bezinden biyopsi yapılması gereken hastaları saptamakta kullanılır. Sintigrafi çoğunlukla aşağıdaki sonuçları verir:
1 — Nodül soğuktur. Başka bir deyişle, tiroid bezi radyoaktif iyodu normal ölçüde almamaktadır. Bu hastalardan ince iğne biyopsisi yapılması gerekir.
2 — Nodül fonksiyoneldir. Radyoaktif iyot alımı normal hücreleriyle benzerdir. Kanser riski çok az olduğundan biyopsi gerekmez.
3 — Nodül sıcaktır. Radyoaktif iyot alımı normal hücrelerden fazladır. Kanser oluşum riski çok nadirdir ve dolayısıyla sıklıkla biyopsi gerekmez.
Eğer ince iğne aspirasyon biyopsisi daha önce yapılmışsa, şüpheli bir biyopsi sonucunu açıklığa kavuşturmak için sıklıkla sintigrafi yapılır. Bu durumda, soğuk nodül sonucu olan hastaların nodüllerinin alınması gerekmektedir. Sintigrafide fonksiyonel ya da sıcak nodül sonucu olan ve şüpheli biyopsi sonucu olan hastalar takip edilebilir ve acil ameliyat gerektirmez.
Tiroid Ultrasonu
Tiroid ultrasonu tiroid bezinin görüntülenmesi için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Bu çok duyarlı test nodülün kitlesel ya da kistik olup olmadığını kolaylıkla saptayabilir ve nodülün boyutunu saptayabilir. Tiroid ultrasonu ameliyat edilmeyen tiroid nodüllerinin takibinde ve nodüllerin büyüme-küçülmesini saptamada kullanılabilir. Nodülün ultrasondaki bazı özellikleri tiroid kanserinde, kanser riski olmayan nodüllere nazaran daha fazladır. Dolayısıyla tiroid ultrasonu nodülün kanserli olup olmadığını saptamakta tek başına bile kullanılabilir. Tiroid ultrasonu aynı zamanda, özellikle muayeneyle ele gelmiyorsa, ince iğne aspirasyon biyopsisiyle beraber, nodülün yerini saptamakta kullanılabilir. Son olarak, fizik muayene ile ele gelmeyen ve çok küçük olan nodüllerin tanısında tiroid ultrasonu kullanılabilir. Bu ufak nodüllerin klinik önemi belirsiz olsa da biyopsi doktor tarafından gerekli görüldüyse, ultrason, doğru bir ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılma olanağı sağlar.

4 — Tedavi

Tiroid nodüllerinin tedavisi nedir?
Tiroid kanseri içren veya tiroid kanseri içerme riski yüksek olan tüm nodüller deneyimli bir tiroid cerrahı tarafından cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Tiroid kanserlerinin çoğu tedavi edilebilir ve nadiren hayati tehlike içerirler(bkz. Tiroid Kanser broşürü). Çıkarılmayan her nodül 6-12 ayda bir muayene ile yakın takibe alınmalıdır. Bu takip, doktor tarafından muayene veya ultrason yada her ikisini içerir. Bazen doktorunuz vücudunuzun ihtiyacı olandan bir miktar fazla tiroid hormon tedavisiyle(supresyon tedavisi) nodülünüzü küçültmek isteyebilir(bkz. Tiroid Hormon Tedavi broşürü). Tiroid hormon supresyon tedavisi alsanız da almasanız da nodül büyüme eğilimi gösteriyorsa ince iğne aspirasyon biyopsisi tekrarı gerekebilir. Biyopsi sonucu benign olsa da nodül büyüme eğilimi gösteriyorsa ameliyatla alınması gerekebilir.

Guatr

1 — Bulgular

Guatr nedir?
“Guatr” terimi basit olarak tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesi anlamına gelir. Guatr varlığının her zaman doğru çalışmayan tiroid bezinin bir sonucu olmadığını bilmek önemlidir. Guatr çok çalışan (hipertiroidizm), az çalışan (hipotiroidizm) veya normal miktarda hormon üreten bir bez de (ötiroidizm) olabilir. Guatr bezin anormal derecede büyümesine neden olan bir durumu gösterir.

2 — Sebepler

Guatrın nedenleri nelerdir?
İyot eksikliği dünya çapında guatrın en büyük nedenlerinden biridir. Yıllar önce ülkemizde bu durum guatrın sık bir sebebi iken artık pek fazla gözlemlenmemektedir. Tiroid bezinin birincil aktivitesi tiroid hormonu yapılmak üzere kandan iyot konsantre etmektir. Yeterli miktarda iyot olmazsa bez yeterli miktarda tiroid hormonu üretemez. Bu yüzden iyot eksikliğinde kişide hipotiroidi görülür. Bunun sonucu olarak beyindeki hipofiz bezi kandaki tiroid hormonu seviyesini düşük olarak algılar ve tiroide sinyal gönderir bu sinyale tiroid uyarıcı hormon (TSH) adı verilir . Bu hormon tiroid bezine tiroid hormonu üretmesi için ve boyut olarak büyümesi için uyarır. Boyuttaki bu anormal büyüme “guatr” durumunu yaratır. Sonuç olarak iyot eksikliği guatr gelişiminde rol oynayan nedenlerden biridir. İyot eksikliğinin sık olduğu yerlerde guatr da sık görülür. Dünyanın bazı bölgelerinde bu durum hala guatrın en sık nedeni olarak kalmıştır.
Hashimoto tiroiditi kadınlarda guatrın daha sık bir nedenidir. Kişinin kendi bağışıklık sisteminin tiroid bezini yok etmesiyle oluşan otoimmün bir hastalıktır. Bez zarar gördükçe yeterli miktarda hormon yapabilme yeteneği de azalır. Hipofiz bezi düşük tiroid hormonunu algılar ve tiroid bezini uyarmak için daha çok TSH salgılar. Bu stimülasyon tiroid bezinin büyümesine ve guatr oluşmasına sebep olur.
Guatrın diğer sık bir sebebi ise Graves hastalığıdır. Bu durumda kişinin bağışıklık sistemi tiroid stimülan antikoru(TSA) denilen bir protein üretir. TSH ile birlikte bu protein bezin büyümesine ve guatr oluşmasına sebep olur. TSA aynı zamanda tiroid bezinin aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesine (hipertiroidizm ) neden olur nedenidir. Hipofiz bezi yüksek miktardaki tiroid hormonunu algılar ve TSH salınımını durdurur. Buna rağmen tiroid bezi büyümeye ve hormon yapımına devam eder. Bu nedenle Graves hastalığı bir guatr ve hipertiroidi nedenidir.
Multinodüler hastalık guatrın diğer bir sebebidir. Bu rahatsızlığa sahip kişilerin tiroid bezinde büyümeye sebep olan bir veya daha fazla nodül vardır. Hastalığın tanısı genellikle fizik muayene sırasında bez lojunda ele gelen nodüller ile konulur. Hastalarda biri büyük ve eşlik eden küçük nodüller veya çok miktarda irili ufaklı nodül bulunabilir . Sık görülen guatr nedenlerine ek olarak daha nadir görülen guatr nedenleri de mevcuttur. Genetik hasarlar, tiroid bezi yaralanmaları ve enfeksiyonları, tiroid bezi tümörleri (malign ve benign tümörler) bunlara örnektir.

3 — Tanı

Guatr tanısı nasıl konulur?
Daha önce de bahsedildiği gibi guatr tanısı tiroid bezi büyümesiyle başvuran hastaların fizik muayenesi ve tiroid ultrasonografisi ile konulur. Guatr varlığı tiroid bezinde bir anormallik olduğunu gösterir. Bu yüzden guatr nedeninin saptanması önemlidir. İlk olarak tiroid az mı yoksa aşırı miktarda mı çalıştığını anlamak için tiroid fonksiyon testleri yapılır.
Eğer tiroid bezi bir bütün olarak büyüdüyse ve hipertiroidizm mevcut ise doktor Graves hastalığı üzerinde yoğunlaşacaktır (Graves hastalığı broşürüne bakınız). Hipotiroidizm mevcut ise tanı Hashimoto tiroiditi olabilir ve testler bu hastalığın tanısına yönelik yapılır.
Bu tanı testlerine ek olarak guatr nedenini saptamak için radyoaktif iyot taraması, ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi tanı testleri de mevcuttur.

4 — Tedavi

Guatr nasıl tedavi edilir?
Tedavi guatrın nedenine bağlıdır. Eğer guatr diyetteki iyot eksikliğine bağlı ise hastaya ağız yoluyla iyot takviyesi yapılır. Bu durum guatrın boyut olarak küçülmesi ile sonuçlanır fakat guatr tamamen kaybolmaz.
Eğer guatr Hashimoto tiroiditine bağlıysa hastada hipotiroidi durumu olur ve günlük tablet olarak tiroid hormon replasmanı uygulanır. Bu tedavi tiroid hormonu seviyesini normal seviyede tutar fakat guatrı tamamen tedavi etmez. Guatr küçülürken tiroid dokusunda meydana gelen nedbe dokusu tiroidin tamamen küçülmesini önler. Yine de yapılan tiroid hormon replasmanı tiroid dokusunun daha fazla büyümesini önler.
Guatr oluşmasının nedeni hipertiroidiye bağlı ise tedavi de hipertiroidinin nedenine göre değişir (Hipertiroidi ve Graves hastalığı broşürüne bakınız). Hipertiroidiye neden olan bazı durumlarda tedavi ile guatr görünümü ortadan kalkar. Örneğin, Graves hastalığının radyoaktif iyot ile tedavisi guatrın küçülmesine veya tamamiyle kaybolmasına neden olur.
Multinodüler guatr gibi guatr nedenlerinin çoğunda tiroid hormonu seviyesi normaldir. Bu guatr türünde uygun tanı konulduktan nodüllerin karakterine göre tedavi belirlenir. Hiçbir tedavi önerilmese bile hasta ileride hipotiroid veya hipertiroid hale gelebileceği konusunda uyarılmalıdır. Fakat hastada tiroid bezinin boyutu konusunda sorunlar mevcutsa (tiroid dokusu boyutu yüzünden hava yolunu tıkıyorsa) cerrahi önerilebilir.

Hipertiroidi

1 — Bulgular

Hipertiroidinin bulguları nedir?
Hipertiroidi tanımı tiroid hormonunun vücutta yükseldiği tüm durumları kapsar. Bulgular kilo kaybı, sinirlilik hali, aşırı terleme, ellerde titreme, artmış bağırsak hareketleri, kalp atım hızında artış, asabiyet, endişe hali, uykusuzluk, hassas, kırılgan saçlar, kaslarda zayıflığını (özellikle kollarda ve uyluklarda) kapsar. Graves hastalığında bu bulgulara bir veya iki göz küresinin birden dışarı doğru çıkması eklenebilir.

2 — Sebepler

Hipertiroidizm nedenleri nelerdir?
En sık neden Graves hastalığıdır (Graves broşürüne göz atınız). Diğer bir neden ise tiroid bezindeki bir veya birden fazla olabilecek aşırı aktif nodül veya şişlikler-ki bu durum toksik nodüler veya multinodüler guatr olarak adlandırılır. Son olarak bu bulgular bezden aşırı hormon salınımına neden olan tiroidit gibi durumlarda veya tiroid hormonunun tablet formunda aşırı kullanımında karşımıza çıkabilir.

3 — Tanı

Nasıl tanı konulur?
Tanı konulması için fizik muayene ve tiroid hormonunun (tiroksin-T4 ve triiyodotironin-T3) ve tiroid stimülan hormonun(TSH) kan düzeylerinin ölçüldüğü laboratuar testlerinin yapılması gereklidir. Doktorunuz tiroid bezinizin görüntülemesini isteyebilir(Tiroid taraması). Hipertiroidizm nedeninin araştırılmasında tiroid bezine saldıran antikorların(antitiroid antikorları) kan seviyesinin tayini de yararlı olabilir.

4 — Tedavi

Hipertiroidi nasıl tedavi edilir?
Hipertiroidi tedavisi genellikle güvenli ve etkilidir. Çok yönlü tedavi hastalar için en iyisidir.
1 — Antitiroid ilaçları: Metimazol veya propiltiyourasil tiroid bezinin yeni hormon yapmasını engeller. Bu ilaçlar hipertiroidizmin çabuk kontrolünü sağlar ve tiroid bezine kalıcı zarar vermez. Hastların %5’inde alerjik reaksiyon gelişebilir. Nadiren (500 hastada 1) ciddi bir reaksiyon (agranülositoz) ile enfeksiyonlara olan direnç azalabilir. Antitiroid ilaç alırken ateş yüksekliği veya boğaz ağrısı gelişirse hemen ilaç alımı kesilmeli ve aynı gün kan sayımı yapılıp beyaz küre sayımına bakılmalıdır.
2 — Radyoaktif iyot: Radyoaktif iyot , ağız yoluyla alınır, hiperaktif tiroid hücreleri tarafından alınır ve hücrenin yok olmasına sebep olur. Tiroid hücreleri tarafından alınmayan radyoaktif iyot günler içinde vücuttan atılır. Radyoaktif iyodun hipertiroidizmi kontrol edebilmesi haftalarca veya aylarca sürebilir (bu süre zarfında ek tedavi olarak antitiroid ilaçlar kullanılması gerekebilir) ve ek radyoaktif iyot uygulaması gerekebilir. Amerika’da bu tedavi şekli en yaygın tedavidir.
3 — Cerrahi: Cerrahi tedaviden önce hipertiroidizm bulgularını kontrol etmek için antitiroid ilaçlar kullanılması gerekir. Tecrübeli bir tiroid cerrahı tarafından opere edilen hastaların %1’inden azında cerrahiye bağlı majör komplikasyonlar görülebilir. Cerrahi sırasında hipertiroidizmi kontrol etmek için tiroid dokusunun büyük kısmı çıkartılır.
4 — Beta blokerler: Kanda yüksek tiroid hormon seviyesini değiştirmese de sinirlilik hali, hızlı kalp ritmi ve titreme gibi şikayetleri azaltmada yardımcı olabilir.